Jak formátovat Samsung A21S

Jak formátovat Samsung A21S

Pokud čelíte problémům s vaším Samsung A21s a chcete jej vytvořit, tento průvodce krok za krokem vám pomůže provést proces správného a bezpečného formátování.

Než začnete

Než naformátujete své Samsung A21s, je důležité zálohovat všechna vaše důležitá data, jako jsou kontakty, fotografie, videa a soubory. Formátování odstraní všechna data zařízení, takže je nezbytné zajistit, abyste měli bezpečnostní kopii.

Krok 1: Úpravy

Chcete -li zahájit proces formátování, přejděte do nastavení Samsung A21S. Nastavení můžete přistupovat přes ikonu Gear na domovské obrazovce nebo zásuvce aplikace.

Krok 2: Zálohování a restaurování

V rámci nastavení se slepí, dokud nenajdete možnost „Obecné správy“ a dotkněte se ji. Poté vyhledejte „Obnovení“ nebo „Zálohování a restaurování“ a klepněte na tuto možnost.

Krok 3: Obnovení továrních standardů

V rámci možností zálohování a obnovy najdete možnost „Restore Factory Vzory“ nebo „Redefinar“. Dotkněte se této možnosti a spusťte proces formátování.

  • Bude zobrazena varovná zpráva, která uvádí, že všechna data budou odstraněna. Než odjedete, ujistěte se, že máte zálohování všech svých důležitých dat.
  • Potvrdit formátování přehrávání v „Redefinační zařízení“ nebo „Vymazání všeho“.
  • Vaše Samsung A21s bude restartováno a proces formátování bude spuštěn. Počkejte, až bude zařízení restartováno a obnoveno do nastavení továrny.
  • Po dokončení procesu formátování můžete nakonfigurovat svůj Samsung A21s jako nové zařízení, obnovit zálohování dat a začít ji znovu používat.

    Pamatujte, že formátování vymaže všechna data z vašeho zařízení, takže se před pokračováním ujistěte, že jste provedli vhodnou zálohu.

    Doufáme, že tato příručka byla pro vás užitečná pro naformátování vašeho Samsung A21s. Máte -li jakékoli dotazy nebo potřebujete více informací, neváhejte se poradit s uživatelskou příručkou vašeho zařízení nebo kontaktujte podporu Samsung.