Jak funguje dohoda o rezignaci

Jak funguje dohoda o propuštění

Když se zaměstnanec a společnost rozhodnou přátelským způsobem ukončit pracovní smlouvu, je běžné uzavřít dohodu o rezignaci. Tato dohoda je způsob, jak zajistit, aby obě strany byly v souladu s podmínkami ukončení a vyhýbají se možným budoucím konfliktům.

Co je to dohoda o rezignaci?

Rezignační dohoda je právní dokument, který formalizuje ukončení pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a společností. V něm jsou stanovena práva a povinnosti každé části, jako je výplata odstupného, ​​návratnost dokumentů a vybavení, mimo jiné.

Jaké jsou prvky dohody o rezignaci?

Smlouva o rezignaci obvykle obsahuje následující prvky:

 • Identifikace zúčastněných stran;
 • Datum zahájení a ukončení pracovní smlouvy;
 • Důvod pro ukončení;
 • Hodnota odstupného za zaplacení;
 • Forma výplaty odstupného;
 • Návrat firemních dokumentů a vybavení;
 • Důvěrnost informací;
 • Doložka o non -Competition;
 • Podpis zúčastněných stran.
 • Je důležité, aby všechna ustanovení dohody byla jasná a v souladu se současnou legislativou práce.

  Jak funguje dohoda o propuštění?

  Proces propuštění obvykle nastává následovně:

 • Zaměstnanec a společnost vyjednávají o definování podmínek ukončení;
 • Jakmile strany dosáhnou dohody, je připraven dokument dohody o propuštění;
 • Dokument je revidován stranami a v případě potřeby právníkem;
 • Po přezkoumání a schválení je dohoda podepsána stranami;
 • Zaměstnanec dostává odstupné podle dohodnutého;
 • Společnost vydává nezbytné dokumenty k ukončení pracovní smlouvy.
 • Je důležité si uvědomit, že dohoda o propuštění není povinná, ale může to být výhodná volba pro zaměstnance i společnost, protože se vyhýbá možným soudním sporům a umožňuje oběma stranám přátelským způsobem ukončit pracovní smlouvu. < /P>

  Pokud máte pochybnosti o tom, jak funguje dohoda o propuštění, doporučuje se konzultovat právníka specializujícího se na pracovní právo.

  Reference:

 • Příklad 1
 • příklad 2
 • příklad 3
 • Scroll to Top