Jak funguje EKG

Jak funguje EKG

EKG nebo elektrokardiogram je zkouška, která zaznamenává elektrickou aktivitu srdce. V lékařské oblasti se široce používá k diagnostice srdečních problémů a sledování zdraví srdce.

Základní princip

Srdce je orgán složený ze specializovaných svalových buněk, které se stahují a relaxují v koordinovaném rytmu. Tyto kontrakce jsou řízeny elektrickými impulsy, které se potulují srdcem.

ECG zachycuje tyto elektrické impulsy elektrodami umístěnými na kůži pacienta. Tyto elektrody detekují změny napětí generované elektrickými impulsy a proměňují je v grafy, které mohou interpretovat lékaři.

Postup zkoušky

Pacient leží na nosítkách a lepicí elektrody jsou umístěny na různých částech těla, jako je hrudník, paže a nohy. Tyto elektrody jsou připojeny k zařízení zvanému elektrokardiograf, které zaznamenává změny napětí.

Zkouška je rychlá a bezbolestná. Během postupu by měl být pacient uvolněný a nemožný, aby se zajistila přesnost výsledků.

Interpretace výsledků

Grafika generovaná EKG se nazývá tahy a má různé vlny a segmenty. Lékaři analyzují tyto tahy při hledání vzorů, které mohou naznačovat srdeční problémy, jako jsou arytmie, infarkt myokardu a zablokování srdce.

Kromě toho může EKG také poskytnout informace o srdeční frekvenci, pravidelnosti rytmů a elektrickém vedení srdce.

Důležitost EKG

EKG je základní vyšetření v kardiologii, protože umožňuje diagnostiku a sledování široké škály srdečních chorob. Používá se při rutinních lékařských konzultacích, mimořádných událostech a před operací srdce.

Kromě toho lze EKG také použít ke sledování účinnosti léčby srdce a k vyhodnocení zdraví srdce u lidí s rizikovými faktory, jako je vysoký krevní tlak, diabetes a rodinná anamnéza srdečních chorob.

Závěr

EKG je jednoduchá, rychlá a bezbolestná zkouška, která hraje klíčovou roli při detekci a sledování srdečních problémů. Poskytuje lékařům cenné informace a pomáhá zajistit zdraví srdce.

Pokud máte příznaky, jako je bolest na hrudi, dušnost nebo palpitace, je důležité vyhledat lékařskou péči a provést EKG k vyhodnocení zdraví vašeho srdce.

Scroll to Top