Jak funguje Quinquenio

Jak funguje pět let

Quinquenium je výhoda poskytovaná pracovníkům, kteří mají ve společnosti určitou délku služby. Skládá se z nárůstu platu, ke kterému dochází každých pět let práce, jako způsob rozpoznávání a povzbuzení trvalosti zaměstnanců v organizaci.

Výhody quinquenium

Pět -leté výhody přinášejí pracovníkovi i společnosti několik výhod. Mezi hlavními patří:

 • Zvýšení platu: Každých pět let práce dostává zaměstnanec nárůst svého platu, který se může lišit podle politiky společnosti;
 • Stabilita: Pět -let je motivací pro pracovníka, aby zůstal ve společnosti déle, což přispívá ke stabilitě zaměstnanců;
 • Odborné uznání: Výhoda uznává čas služby pracovníka, oceňuje jejich zkušenosti a odhodlání;
 • Motivace: Pět -let je stimulem pro zaměstnance, aby zůstal angažovaný a motivovaný ve své práci;
 • Talent Retence: Nabízením pěti let se společnost snaží udržet nejzkušenější a nejkvalifikovanější profesionály a vyhnout se obratu zaměstnanců.
 • Jak je pět let

  Pět -let je regulován zákonem a může se lišit v závislosti na dohodě o kategorii nebo dohodě o kolektivním vyjednávání. Obecně platí, že výhoda je poskytována z pátého ročníku práce ve stejné společnosti.

  Aby měl mít nárok na pět let, musí pracovník splňovat některé požadavky, například:

  • Zůstaňte ve stejné společnosti po dobu pěti po sobě jdoucích let;
  • Během tohoto období efektivní cvičení;
  • Netrpěli disciplinární sankce v období udělení výhod.

  Kromě toho je důležité zdůraznit, že pět -let není kumulativní. To znamená, že každých pět let dostává pracovník nový nárůst platu, ale předchozí pětletá hodnota není přidána k nové.

  Závěr

  Quinquenium je pro pracovníky důležitou výhodou, protože v průběhu let uznává jejich odhodlání a zkušenosti. Kromě toho přispívá ke stabilitě a motivaci zaměstnanců a také k zadržování talentů společností.

  Je nezbytné, aby pracovníci znali svá práva a byli si vědomi pravidel stanovených dohodou o Union nebo Collective vyjednávání, aby zajistili přijetí pěti let.

  Scroll to Top