Jak funguje vertikální hřbitov

Jak funguje vertikální hřbitov?

Vertikální hřbitov je inovativní a udržitelnou alternativou pro tradiční pohřeb na půdě. Na tomto typu hřbitova jsou těla pohřbena ve svislých strukturách, jako jsou budovy nebo věže, spíše než pohřbeny na podlaze.

Výhody vertikálního hřbitova

Při výběru pro vertikální hřbitov má několik výhod:

 • optimalizace prostoru: S rostoucím nedostatkem prostoru v tradičních hřbitovech nám svislé hřbitovy umožňují využívat existující městské oblasti, jako jsou opuštěné budovy nebo speciálně promítané vertikální struktury.
 • udržitelnost: Při používání vertikálních struktur přispívá vertikální hřbitov k zachování životního prostředí a vyhýbá se zaměstnání velkých ploch půdy.
 • Memorializace: Vertikální hřbitovy nabízejí personalizované prostory na počest blízkých, jako jsou individuální nebo sdílené výklenky, kde můžete dát fotografie, objekty a vzpomínky.
 • Snadný přístup: Na rozdíl od tradičních hřbitovů, kde je nutné kopat a otevírat jámy, svislé hřbitovy nabízejí větší snadný přístup k hrobkám, díky čemuž jsou návštěvy praktičtější a pohodlnější.
 • Provoz vertikálního hřbitova

  Provoz vertikálního hřbitova se může lišit podle projektu a zvolené struktury. Obvykle však sleduje některé kroky:

 • Plánování a stavba: Před zahájením činností vertikálního hřbitova je vyžadováno podrobné plánování a konstrukce vertikální struktury, která bude umístěna hrobka.
 • Divize prostorů: Vertikální struktura je rozdělena na individuální nebo sdílené výklenky, kde budou těla pohřbena. Každá výklenek je identifikována s informacemi o zesnulém.
 • Pohřební proces: Když někdo zemře, tělo je připraveno a umístěno na zvolený výklenek. V závislosti na vertikálním hřbitově může před pohřbením existovat kremační možnost.
 • Památník: Po pohřbu mohou členové rodiny přizpůsobit výklenek s fotografiemi, předměty a vzpomínkami a vytvořit prostor pro čest milovaného.
 • závěrečné úvahy

  Vertikální hřbitov je moderní a udržitelnou alternativou k tradičnímu pohřbu na půdě. Kromě optimalizace prostoru a přispívání k zachování životního prostředí nabízí snadnější přístup a možnosti pro památku. Pokud zvažujete tuto možnost, je důležité zkoumat a znát vertikální hřbitovy dostupné ve vašem regionu, učinit nejlepší rozhodnutí pro vás a vaši rodinu.

  Scroll to Top