Jak Isboste zemřel

Jak Isboste zemřel

Isboste byl biblický charakter, který měl tragický cíl. Byl synem krále Saula a po smrti svého otce byl vyhlášen králem Izraele. Jeho vláda však byla krátká a násilně skončila.

Vzestup ISBoste

Po Saulově smrti v bitvě proti Philistinům byl Isboste prohlášen za krále Izraele. Jeho vláda však byla napadena Davidem, který byl Bohem pomazán jako další král Izraele.

David měl podporu mnoha vůdců a válečníků, zatímco Isboste měl podporu Abnera, velitele Saulovy armády. Během prvních let došlo k mocenskému sporu mezi Davidem a Isbostem.

Smrt isboste

Isbosheteova smrt nastala v okamžiku zrady a politické intriky. Abner, velitel armády Isboste, se rozhodl změnit strany a nabídl svou loajalitu k Davidovi. To dále oslabilo polohu ISBoste.

V akt zrady, dva z kapitánů Isboste, Baaná a Recabe zavraždili krále, když odpočíval ve svém domě. Řezali hlavu Isboste a vzali ji k Davidovi, doufali, že obdrží odměny.

Důsledky smrti Isboste

Isbosteova smrt znamenala konec sporu o Izraelský trůn. David se stal sjednoceným králem celé země a založil svůj hlavní město v Jeruzalémě. Vládal s moudrostí a spravedlností, který byl považován za jednoho z největších králů Izraele.

Navzdory své tragické smrti je Isboste připomínán jako důležitý charakter v izraelském příběhu. Jeho smrt znamenala začátek nové éry a vzestup Davida na trůn.

 • Ascension of Isboste
 • Isboshete Death
 • Důsledky smrti Isboste • znaky
  ACTY

  isboste vyhlášený král Izraele
  Davi zpochybnil vládu ISBoste
  Abner změnil bok a zradil isboste
  baaná a recube zavraždili isboste

  Scroll to Top