Jak lidé vidí barvy

Jak viz colorblies viz

Vize je jedním z nejdůležitějších smyslů pro lidi, což nám umožňuje vnímat svět kolem nás. Ne každý však vidí stejným způsobem. Například Daltoničtí lidé mají stav, který ovlivňuje jejich vnímání barev.

Co je ColorOthism?

Daltonismus je genetický stav, který ovlivňuje schopnost rozlišit určité barvy. Obecně platí, že lidé slepý na barvu mají potíže s rozlišováním mezi červenou a zelenou, ale mohou mít také problémy s jinými barvami.

K tomuto stavu dochází v důsledku změny v kuželech, buňkách citlivých na barvu přítomné v oční sítnici. Existují tři typy kuželů, z nichž každá je zodpovědná za detekci primární barvy: červená, zelená a modrá. Avšak u lidí slepý, jeden nebo více typů kuželů nefunguje správně.

Jak vidí velcí lidé?

Způsob, jakým barevní lidé vidí, se liší podle typu a závažnosti stavu. Někteří mohou mít potíže s rozlišováním mezi červenou a zelenou, zatímco jiné mohou tyto barvy vidět úplně jinak.

Například, barevný člověk může zmást semaforu a vidět zelené světlo jako bílou nebo žlutou. Kromě toho se některé odstíny barev mohou zdát vybledlé nebo méně živé pro lidi slepý.

Je důležité zdůraznit, že barevná slepota neovlivňuje zrakovou ostrost ani schopnost vidět obecně. Daltoničtí lidé mohou stále vidět všechny objekty a tvary, ale mohou mít potíže s identifikací určitých barev.

Jak pomoci lidem colorblow?

Existuje několik způsobů, jak pomoci lidem colorblow vypořádat se s jejich stavem. Jedním z nich je poskytnout další informace mimo barvy, například použití symbolů nebo textů k označení důležitých informací.

Kromě toho je důležité mít na paměti, že barevná slepota není zrakovým postižením, ale rozdílem v vnímání barev. Proto je nezbytné vyhnout se stigmatizaci nebo rozlišování pro barvy.

 • Použijte vhodný barevný kontrast v tištěných nebo digitálních materiálech.
 • Vyvarujte se spoléhání se pouze na barvy při přenosu informací.
 • Poskytovat možnosti přístupnosti, jako jsou alternativní režimy barev v aplikacích nebo na webových stránkách. • Normální barva
  Daltonic Vision

  zelená červená
  červená zelená
  žlutá žlutá
  modrá modrá

  Je důležité si uvědomit, že každý člověk slepý může mít jedinečné vnímání barev. Proto je nezbytné respektovat a porozumět vašim individuálním zkušenostem.

  Scroll to Top