Jak měřit mužský pas a kyčle

Jak měřit pas a pánský hip

Měření pasu a kyčle je důležité doprovázet zdraví a dobře -výsledek mužského těla. Tato opatření mohou naznačovat akumulaci břišního tuku, který je spojen s vyšším rizikem kardiovaskulárního onemocnění a diabetu 2. typu. Kromě toho mohou být tato opatření také užitečná pro doprovázení pokroku v programech hubnutí nebo přírůstku svalové hmoty.

Proč měřit pas a kyčle?

Míra pasu a kyčle může poskytnout důležité informace o distribuci tělesného tuku. Akumulace tuku v břišní oblasti, známá jako viscerální tuk, je spojena s vyšším rizikem metabolických onemocnění. Na druhé straně, akumulace tuku v kyčle a stehna, známá jako subkutánní tuk, může mít proti těmto nemocem ochranný účinek.

Jak měřit pas a hip

Chcete -li měřit pas, postupujte podle následujících kroků:

 • Umístěte metriku pásky kolem nejužší části břicha, těsně nad kyčelní kostí.
 • Udržujte míru pásky upravené, ale bez přílišného utažení.
 • Normálně dýchejte a nekonečné břicho.
 • Zaznamenejte měření v centimetrech.
 • Chcete -li měřit kyčle, postupujte podle následujících kroků:

 • Umístěte metriku pásky kolem nejširší části kyčle ve výšce hýždění.
 • Udržujte míru pásky upravené, ale bez přílišného utažení.
 • Normálně dýchejte a nekonektujte hýždě.
 • Zaznamenejte měření v centimetrech.
 • Je důležité si uvědomit, že měření by měla být provedena stojícími, s nohama dohromady a tělem vzpřímené. Kromě toho se doporučuje několikrát opakovat měření, aby se zajistila přesnost výsledků.

  Jak interpretovat měření

  Měření pasu a kyčle lze použít pro výpočet vztahu pasu kyčle (RCQ), což je indikátor distribuce tělesného tuku. Chcete -li vypočítat RCQ, vydělte měření pasu měřením kyčle.

  RCQ nad 0,90 ukazuje na větší akumulaci břišního tuku a je spojeno s vyšším rizikem metabolických onemocnění. Již RCQ pod 0,90 naznačuje nižší akumulaci břišního tuku a je spojen s nižším rizikem těchto onemocnění.

  Je důležité si uvědomit, že RCQ je pouze indikátor a neměl by být používán izolovaně k diagnostice zdravotních problémů. Úplné hodnocení vždy poraďte s odborníkem na zdravotnictví.

  Další způsoby hodnocení složení těla

  Kromě měření pasu a kyčle existují i ​​jiné způsoby, jak vyhodnotit složení těla mužů. Některé možnosti zahrnují:

  • Měření kožního záhybu: Provedeno adipometrem, toto měření hodnotí tloušťku tukové vrstvy na různých částech těla.
  • Bioelektrická impedance: zařízení, které měří elektrickou odolnost těla k odhadu množství tělesného tuku.
  • Kostní denzitometrie: Vyšetření, které měří hustotu minerálů v kostech a může naznačovat množství štíhlé hmoty

  Každá metoda má své výhody a omezení, takže je důležité diskutovat se zdravotnickým pracovníkem, který je pro každý případ nejvhodnější.
  Metoda
  Výhody
  OMEZENÍ

  měření pasu a kyčle jednoduché a levné náklady nevyhodnocuje množství tělesného tuku
  měření složení kůže poskytuje informace o distribuci tělesného tuku Závisí to na schopnosti hodnotitele
  Bioelektrická impedance rychlý a neinvazivní může být ovlivněn faktory, jako je hydratace a krmení
  kostní denzitometrie Vyhodnoťte hustotu minerálů kostních

  dražší a méně cenově dostupná zkouška

  Doufám, že tento článek byl pro vás užitečný, abyste pochopili, jak měřit pas a mužský bok. Nezapomeňte, zda je vždy důležité péči o zdraví a poradenství zdravotnického pracovníka pro úplné posouzení.

  Scroll to Top