Jak nastavit školní noviny

Jak nastavit školní noviny

Nastavení školních novin je skvělý způsob, jak zapojit studenty do výroby obsahu, stimulovat kreativitu a podporovat komunikaci ve škole. V tomto článku vám ukážeme krok za krokem, jak nastavit úspěšné školní noviny.

Krok 1: Definujte cíl novin

Než začnete výrobu novin, je důležité definovat, jaký bude hlavní cíl. Noviny se mohou zaměřit na informování studentů o školních akcích a činnostech, podporovat reflexi relevantních témat, mimo jiné propagovat práci studentů.

Krok 2: Vyberte tým

Nastavení školních novin vyžaduje angažovaný a odhodlaný tým. Hledejte studenty, kteří se zajímají o žurnalistiku, psaní, grafický design a další související oblasti. Rozdělte úkoly mezi členy týmu, jako je psaní, úpravy, rozvržení a fotografie.

Krok 3: Nastavte periodicitu

Rozhodněte, jaká bude periodicita školních novin. Například to může být měsíčně, bimonténní nebo čtvrtletně. Vezměte v úvahu dostupnost týmu a čas potřebný k výrobě kvalitního obsahu.

Krok 4: Vyberte jméno a jedno logo

Vyberte kreativní jméno, které představuje identitu školy. Kromě toho vytvořte logo pro noviny, které lze použít ve všech vydáních. Tyto prvky pomohou posílit vizuální identitu novin.

Krok 5: Nastavte formát a rozvržení

Rozhodněte, zda budou noviny vytištěny nebo digitální. Pokud si vyberete tištěný formát, nastavte velikost, počet stránek a typ papíru. Pokud dáváte přednost digitálnímu formátu, vyberte online publikační platformu. Kromě toho definujte rozložení novin, včetně sekcí a informačních organizací.

Krok 6: Vytvořte obsah

Nyní je čas vytvořit obsah novin. Proveďte průzkumy, rozhovory, eseje a vyberte ty nejlepší fotografie. Nezapomeňte se zabývat relevantními tématy pro studenty a diverzifikovat pokryté předměty.

Krok 7: Upravit a recenze

Po výrobě obsahu je nezbytné provádět úpravy a kontrolu všech textů. Zkontrolujte gramatiku, pravopis a soudržnost informací. Proveďte také vizuální recenzi a zajistěte, aby obrázky byly podle obsahu.

Krok 8: Schéma a design

Nyní je čas oživit noviny. Vytvořte diagram stránek a distribuce obsahu harmonickým způsobem. Použijte vizuální prvky, jako jsou obrázky, grafika a ilustrace, aby byly noviny atraktivnější.

Krok 9: Online tisk nebo zveřejnění

Pokud jste se rozhodli pro tištěné formát, pošlete soubor do grafu a postupujte podle procesu tisku. Pokud jste si vybrali digitální formát, publikujte noviny na online platformě a sdílejte odkaz se školní komunitou.

Krok 10: Zveřejněte noviny

Zveřejňujte školní noviny pro celou školní komunitu. Používejte sociální sítě, nástěnné malby a e -maily a další dostupná média. Povzbuzujte čtení a zpětnou vazbu od studentů, učitelů a rodičů.

Nyní, když víte, jak nastavit školní noviny, uveďte tyto tipy do praxe a propagujte komunikaci a zapojení do vaší školy. Nezapomeňte vždy hledat účast studentů a ocenit práci zúčastněného týmu.

Scroll to Top