jak připojit LG LJ5550 TV Fi Fi

Jak zapnout LG LJ5550 TV WI Fi Fi Food

Pokud máte televizi LG LJ5550 a chcete se připojit k internetu prostřednictvím WI Fi, tento článek je pro vás. V tomto průvodci krok za krokem vám ukážeme, jak nakonfigurovat a zapnout Wi Fi na tv LG LJ5550.

Krok 1: Přístup k nastavení televize

Chcete -li začít, zapněte televizi LG LJ5550 a stiskněte tlačítko „Nabídka“ na dálkovém ovládání. Tím se otevře nabídku nastavení TV.

Krok 2: Procházejte nastavení sítě

V nabídce Nastavení použijte navigační klávesy na dálkovém ovládání a vyberte možnost „Síť“ nebo „Nastavení sítě“. Stisknutím tlačítka „OK“ se dostanete do nastavení sítě.

Krok 3: Vyberte možnost Wi Fi

V rámci nastavení sítě uvidíte několik možností. Pomocí navigačních klíčů vyberte možnost „Wi Fi“ a stisknutím tlačítka „OK“ pokračujte.

Krok 4: Vyhledejte dostupné sítě Wi Fi

Nyní bude vaše LG LJ5550 TV hledat dostupné sítě WI Fi. Počkejte několik sekund, dokud se na obrazovce zobrazí seznam sítí.

Krok 5: Vyberte síť Wi Fi

Pomocí navigačních klíčů vyberte svou síť WI Fi ze seznamu dostupných sítě. Pokud je vaše síť chráněna heslem, budete požádáni o zadání správného hesla.

Krok 6: Připojte, pokud k síti Wi Fi

Po výběru sítě WI Fi a vložení správného hesla stiskněte tlačítko „OK“ a připojte se k síti. Počkejte několik sekund, dokud televizor nevytvoří připojení Wi Fi.

Krok 7: Zkontrolujte připojení

Po připojení k síti WI Fi si vaše televizor LG LJ5550 zkontroluje připojení. Počkejte několik sekund, dokud televizor nepotvrdí, že je připojen k internetu.

Krok 8: Užijte si Wi Fi na tv

Nyní, když je vaše televize LG LJ5550 připojena k internetu prostřednictvím WI Fi, můžete si užít všechny dostupné online funkce, jako je streamování videa, přístup k aplikacím a další.

Doufáme, že tato příručka byla pro vás užitečná zapnout WI FI na vaší televizi LG LJ5550. Máte -li jakékoli dotazy nebo problémy, naleznete v uživatelské příručce televizních zařízení nebo kontaktujte podporu LG.

Scroll to Top