Jak působí léky proti bolesti

Jak jedná proti bolesti

analgetika jsou drogy široce používané k úlevě od bolesti. Působí různými způsoby v těle a poskytují dočasnou nebo trvalou úlevu v závislosti na typu použité analgetiky.

typy analgetik

Na trhu jsou k dispozici různé typy analgetik, nejběžnější:

  • Neroidní léky proti bolesti (NSAID): jako ibuprofen a acetylsalicylová kyselina, která působí snížením zánětu a bolesti;
  • Analgetika opioidů: jako je kodein a morfin, které působí přímo na centrální nervový systém, aby zmírnily intenzivní bolest;
  • Adjuvantní analgetika: jako jsou antidepresiva a antikonvulziva, které se používají ve spojení s jinými léky proti bolesti pro zvýšení analgetického účinku.

Analgetické akční mechanismy

Každý typ léku proti bolesti působí v těle jinak, ale každý si klade za cíl zmírnit bolest. Některé z hlavních mechanismů působení léků proti bolesti jsou:

non -steroidní analgetika (NSAIDS)

nSaids působí inhibicí působení enzymu zvaného cyklooxygenáza (COX), který se podílí na produkci zánětlivých látek v těle. Snížením produkce těchto látek pomáhá NSAID snižovat zánět a následně bolest.

Analgetics opioid

opioidy působí propojením, zda specifické receptory v centrálním nervovém systému, nazývané opioidní receptory. Toto spojení blokuje přenos signálů bolesti a poskytuje analgetickou úlevu. Kromě toho mohou opioidy ovlivnit také jiné oblasti mozku, což způsobuje sedační a relaxační účinky.

Adjuvantní analgetika

Adjuvantní léky proti bolesti se používají ve spojení s jinými léky proti bolesti pro zvýšení analgetického účinku. Chovají různými způsoby, v závislosti na použitém léku. Například některá antidepresiva mohou modulovat vnímání bolesti centrálního nervového systému, zatímco některé antikonvulzivy mohou působit snížením nervové excitability.

závěrečné úvahy

Analgetika jsou důležitými léky pro úlevu od bolesti, ale je nezbytné je používat podle lékařských pokynů. Každý typ bolesti bolesti má specifické indikace a může mít vedlejší účinky, takže je důležité dodržovat doporučení zdravotnického odborníka.

Pokud máte přetrvávající nebo intenzivní bolest, je nezbytné vyhledat posouzení lékaře, aby identifikoval příčinu problému a dostával řádné ošetření.

Scroll to Top