Jak se připojit k federální policii

Jak se připojit k federální policii

Federální policie je jednou z nejuznávanějších a nejdůležitějších institucí v zemi. Vstup do federální policie je odpovědný za vyšetřování federálních zločinů, boj proti obchodování s drogami, pašování, korupci a další národní trestný čin je sen mnoha lidí, kteří chtějí pracovat v oblasti veřejné bezpečnosti.

Požadavky na připojení k federální policii

Chcete -li se stát federální policií, musíte splnit řadu požadavků. Některé z hlavních jsou:

 • Mající brazilskou národnost;
 • Buďte aktuální s volebními a vojenskými povinnostmi;
 • Minimální věk 18;
 • mít řidičský průkaz alespoň v kategorii B;
 • Dokončili vysokoškolské vzdělání v jakékoli oblasti;
 • Buďte v plném potěšení z politických práv;
 • Žádný trestní rejstřík;
 • mají fyzickou a mentální schopnost pro výkon pozice.
 • veřejné nabídky

  Vstup na federální policii je prostřednictvím veřejného výběrového řízení. Akce se skládá z několika kroků, mezi něž patří objektivní důkaz, diskursivní důkaz, zkoušku fyzické zdatnosti, lékařské vyšetření, psychologické hodnocení, sociální výzkum a školení.

  Objektivní důkaz a diskursivní důkaz

  Objektivní test se skládá mimo jiné z problémů s více výběry, které se týkají různých disciplín, jako je ústavní právo, správní právo, trestní právo, portugalský jazyk, logické uvažování. Diskursivním důkazem je zpracování psaní nebo odpověď na disertační otázky.

  Fyzická zdatnost a lékařské vyšetření

  Zkouška fyzické zdatnosti hodnotí schopnost kandidáta provádět mimo jiné potřebné fyzické aktivity, jako je běh, plavání, flexe paží. Lékařské vyšetření ověří, pokud má kandidát dostatečné zdravotní podmínky pro výkon funkce.

  Psychologické hodnocení a sociální výzkum

  Psychologické hodnocení si klade za cíl ověřit, že kandidát má přiměřený profil pro tuto pozici a hodnotí charakteristiky, jako je emoční rovnováha, týmová práce, mimo jiné psychologické aspekty. Sociální výzkum spočívá v analýze chování a vhodnosti kandidáta.

  Tréninkový kurz

  Po schválení ve všech fázích soutěže se kandidát připojí k federálnímu policejnímu výcvikovému kurzu. V této fázi se učí teoretické a praktické předměty, jejichž cílem je připravit budoucí policii na výkon aktivity instituce.

  závěrečné úvahy

  Nalezení federální policie je přísný výběrový proces, který vyžaduje odhodlání, studium a přípravu. Kromě základních požadavků je důležité, aby kandidát byl aktuální o požadavcích a výzvách instituce, jakož i o znalostech o právních předpisech a postupech přijatých federální policií.

  Pokud máte zájem o kariéru ve veřejné bezpečnosti a chcete se připojit k federální policii, buďte připraveni čelit náročnému výběrovému procesu, ale může otevřít dveře odměňující a důležité kariéře pro společnost. P>

  Scroll to Top