Jak se v Brazílii vyskytuje recyklace hliníkových plechovek

Jak se vyskytuje recyklace hliníku v Brazílii

Recyklace hliníku je základní proces pro zachování životního prostředí a ekonomiku přírodních zdrojů. V Brazílii je tento typ recyklace rozšířený a má efektivní systém sběru a opětovného použití.

Selektivní kolekce

Pro recyklaci hliníkových plechovek musí existovat efektivní selektivní sběr. Tento proces sestává ze oddělení recyklovatelného odpadu, jako jsou plechovky, běžného odpadu. Selektivní sběr lze provádět specializovanými společnostmi a sběratelskými družstvami.

Screening a oddělení

Po selektivním sběru jsou do screeningových center odesílány hliníkové plechovky. Na těchto místech jsou recyklovatelné materiály odděleny a klasifikovány podle typu materiálu. V případě hliníkových plechovek jsou odděleny od jiných materiálů, jako je plast a sklo.

Proces recyklace

Po separaci jsou hliníkové plechovky odesílány do recyklačního průmyslu. Proces recyklace hliníkových plechovek je relativně jednoduchý a efektivní. Za prvé, plechovky jsou skartovány v malých kouscích a vytvářejí „zatížení“ snášenou SO. Tato zátěž se poté roztaví při vysokých teplotách a mění se v kapalný hliník.

Kapalný hliník se používá při výrobě nových hliníkových plechovek, čímž uzavírá recyklační cyklus. Je pozoruhodné, že hliník je materiál, který lze recyklovat nekonečné časy, aniž by došlo ke ztrátě svých vlastností.

Výhody recyklace hliníkových plechovek

Recyklace hliníku přináší několik výhod životního prostředí a společnosti jako celku. Některé z těchto výhod jsou:

  • Ekonomika přírodních zdrojů: Recyklace hliníkových plechovek se vyhýbá těžbě nových rud, čímž se zachovává přírodní zdroje planety.
  • Energetická ekonomika: Proces recyklace hliníku spotřebovává asi o 95% méně energie než produkce hliníku z rud.
  • Snížení znečištění: recyklace hliníkových plechovek přispívá ke snižování znečištění vzduchu, vody a půdy, protože zabraňuje extrakci a nedostatečné likvidaci těchto materiálů. Li>
  • Generování práce: Recyklace hliníkových plechovek vytváří přímé a nepřímé práce, zejména pro sběratele a pracovníky recyklačního průmyslu.
  • Recyklace hliníkových plechovek proto hraje klíčovou roli při zachování životního prostředí a podpoře udržitelnosti. Je důležité, aby každý jednotlivec vykonával svou roli, správně oddělil recyklovatelný odpad a přispíval k udržitelnější budoucnosti.

    Scroll to Top