Jak to funguje senzor přítomnosti

Jak funguje senzor přítomnosti?

Senzor přítomnosti je elektronické zařízení, které má funkci detekce přítomnosti lidí nebo objektů v konkrétním prostředí. Obecně se používá v bezpečnostních systémech, obytném a komerčním automatizaci, mimo jiné inteligentní osvětlení.

Typy senzorů přítomnosti

Existují různé typy senzorů přítomnosti, z nichž každá má vlastní specifické vlastnosti a aplikace. Některé z nejběžnějších jsou:

 • Pasivní infračervený senzor (PIR): Tento typ senzoru detekuje infračervené záření emitované lidským tělem. Když osoba vstoupí do zorného pole senzoru, je aktivován a posílá signál do řídicího systému.
 • Ultrazvukový senzor: používá k detekci přítomnosti objektů vysokofrekvenční zvukové vlny. Když se osoba nebo objekt pohybuje v rozsahu senzoru, vydává signál.
 • Mikrovlnný senzor: emituje vysokofrekvenční elektromagnetické vlny a detekuje změny ve standardu těchto vln způsobených pohybem lidí nebo objektů.

Operace senzoru docházky

Základní fungování senzoru přítomnosti zahrnuje detekci pohybu a emise signálu, který spustí nějaký druh akce. Pojďme lépe pochopit, jak se to stane:

 • Detekce pohybu: Senzor přítomnosti je schopen identifikovat pohyb lidí nebo objektů prostřednictvím různých výše uvedených metod detekce.
 • Zpracování signálu: Po detekci pohybu senzor zpracová přijatý signál a přeměňuje jej na elektrický nebo digitální signál.
 • Drive: Zpracovaný signál je odeslán do řídicího systému, což může být bezpečnostní systém, osvětlovací systém nebo jakékoli jiné zařízení, které je připojeno ke senzoru.
 • Akce: Na základě přijatého signálu provádí řídicí systém konkrétní akci, jako je osvětlení světel, vydává alarm, mimo jiné otevírá dveře.
 • Aplikace senzoru přítomnosti

  Senzor přítomnosti má širokou škálu aplikací, a to jak v obytných i komerčních prostředích. Některé příklady použití jsou:

  • Bezpečnostní systémy: Senzory přítomnosti jsou široce používány v poplachových systémech, bezpečnostních kamerách a řízení přístupu.
  • Inteligentní osvětlení: S použitím senzorů přítomnosti je možné automatizovat pohon a vypnutí světel ve vnitřním a vnějším prostředí a poskytovat úspory energie.
  • Rezidenční automatizace: Senzory přítomnosti mohou být integrovány do systémů automatizace bytových automatizace, což umožňuje ovládání různých zařízení, jako jsou záclony, klimatizace a zvukové a video systémy.

  Výhody používání senzorů přítomnosti

  Použití senzorů přítomnosti přináší několik výhod, například:

  • Úspory energie: Při automatizaci zařízení pro pohon a vypnutí, jako jsou světla a elektronická zařízení, je možné snížit spotřebu energie.
  • Komfort a praktičnost: S automatizací poskytovanou senzory přítomnosti je možné mít v každodenním životě větší pohodlí a praktičnost a vyhnout se potřebě ručně spustit několik zařízení.
  • Zabezpečení: Senzory přítomnosti jsou vynikajícími spojenci v bezpečí domů a komerčních zařízení, protože umožňují detekci podezřelých pohybů a aktivaci poplachových systémů.

  Stručně řečeno, senzor přítomnosti je elektronické zařízení, které detekuje přítomnost lidí nebo objektů v prostředí a vyvolává specifické akce založené na této detekci. S různými aplikacemi a výhodami se v našem každodenním životě stal stále přítomným řešením.

  Scroll to Top