Jak udělat peněžní tok v Excelu

Jak vyrobit peněžní tok v Excelu

Cash Flow je nezbytným nástrojem pro finanční kontrolu společnosti. To vám umožní zobrazit všechny položky a východy peněz, usnadnit plánování a rozhodování. V tomto blogu vás naučíme krok za krokem, jak vyrobit peněžní tok v Excelu.

Krok 1: Vytvořte tabulku

V Excelu otevřete novou prázdnou tabulku. Tabulka můžete pojmenovat jako „peněžní tok“ nebo vybrat jméno, které má smysl pro vaše podnikání.

Krok 2: Nastavte sloupce

V prvním řádku tabulky definujte sloupce, které budou použity. Nejběžnější sloupce v peněžním toku jsou: datum, popis, vstupy, výstupy a zůstatek.

Krok 3: Vyplňte data

Z druhé řádek začněte vyplňovat údaje o peněžních tocích. Ve sloupci „Data“ zadejte datum každého finančního pohybu. Ve sloupci „Popis“ stručně popište důvod vstupu nebo výstupu z peněz. Ve sloupci „vstupy“ zadejte hodnotu vstupů peněz a sloupec „EXITS“, zadejte hodnotu výstupů peněz.

Krok 4: Vypočítejte zůstatek

Ve sloupci „Balance“ vytvořte vzorec pro výpočet aktuálního zůstatku. Nejběžnějším vzorcem je: přední rovnováha + výstupy. Například, pokud je předchozí zůstatek 1000,00 $, záznamy jsou 500,00 $ a východy jsou 300,00 $, aktuální zůstatek bude 1200,00 $.

Krok 5: Formát tabulky

Aby byla tabulka organizovanější a snadno srozumitelnější, můžete buňky formátovat. Například můžete aplikovat tučně na sloupce záhlaví pomocí značky & lt; silné . K vytvoření tabulky a značky je také možné použít značku Krok 6: Přidat grafiku

Vizuální způsob, jak analyzovat peněžní tok, je prostřednictvím grafů. V Excelu můžete vytvářet grafy z dat tabulky. Vyberte sloupce s hodnotami vstupů, výstupů a vyvážených hodnot a přejděte do grafu „Vložit“> „“. Vyberte typ grafu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Krok 7: Pravidelně aktualizujte peněžní tok

Aby byl peněžní tok efektivní, je důležité jej pravidelně aktualizovat. Zadejte nové záznamy a východy peněz, jak k nim dochází. Tímto způsobem budete mít vždy pohled na -datujte pohled na finanční situaci vaší společnosti.

Po těchto krocích budete moci vytvořit peněžní tok v Excelu jednoduše a efektivně. Nezapomeňte přizpůsobit tabulku podle potřeb vaší firmy a pravidelně ji aktualizovat. S dobrou finanční kontrolou budete moci činit asertivnější rozhodnutí a zajistit finanční zdraví vaší společnosti.

Scroll to Top