Jak užívat léky na mezinárodní cestování

Jak užívat léky na mezinárodní cestování

Když plánujeme mezinárodní cestu, je důležité být připraven na jakoukoli situaci, včetně potřeby užívat léky. Ať už z chronických zdravotních důvodů nebo jednoduše zabránit nepředvídaným událostem, je nezbytné vědět, jak správně přepravovat léky během cesty.

nezbytná dokumentace

Před nástupem na nástup je důležité ověřit pravidla cílové země ve vztahu ke vstupu léčivých přípravků. Některé země mají omezení množství a typů léků povolených a vyžadují přeložené a ověřené lékařské příjmy. Proto je nezbytné poradit se s velvyslanectvím nebo konzulátem země, abyste získali všechny potřebné informace.

Balení a identifikace

Aby se zabránilo problémům během cestování, doporučuje se, aby byly léky uchovávány v jejich původním balení s čitelnými identifikačními štítky. Kromě toho je důležité s ním provést předpis, obsahující název léku, dávkování a dávkování.

Správný přenos

Léky by měly být přepravovány do zavazadel rukou, nejlépe ve specifickém nebo specifickém sáčku za tímto účelem. Je tedy možné mít snadný přístup k lékům během letu a vyhnout se problémům, pokud je odeslána zavazadla.

Pravidla kapaliny

Pokud jsou léky kapalné, je důležité pozorovat pravidla kapalného transportu na mezinárodních letech. Obecně se dovolí brát kapaliny v balení až 100 ml, pokud jsou zabaleny do průhledného a uzavřeného plastového sáčku.

kontrolované léky

Pro kontrolované léky je vyžadována zvláštní pozornost. Kromě dodržování všech výše uvedených pokynů je důležité s sebou přinést původní lékařský recept, v angličtině nebo v jazyce cílové země, a pokud možno kopii lékařské zprávy, která prokazuje potřebu použít tyto léky.>

Závěr

Přináší léky na mezinárodní cestování vyžaduje plánování a pozornost pravidel každé země. Je nezbytné konzultovat aktualizované informace s velvyslanectvím nebo konzulátem cíle, aby se zabránilo problémům a zajistilo tichou cestu. Podle správných pokynů můžete využít výhody bez obav o zdraví.

Scroll to Top