Jak vyslovit Google

Jak vyslovit Google

Přemýšleli jste někdy, jak správně vyslovit slovo „Google“? Přestože je celosvětově známá společnost, mnoho lidí stále má pochybnosti o správné výslovnosti jména.

Původ názvu

Než mluvíme o výslovnosti, je zajímavé pochopit něco o původu jména „Google“. Slovo bylo vytvořeno zakladateli společnosti Larry Page a Sergey Brin v roce 1996. Vyhledali jméno, které představovalo misi společnosti, které mělo organizovat informace z celého světa.

Po některých pokusech dosáhli termínu „Googol“, což je číslo reprezentované Numeral 1 následovanou 100 nuly. Zaregistrováním domény však napsali a napsali „Google“ místo „Googol“. A tak se objevil název společnosti, kterou dnes známe.

Správná výslovnost

Správná výslovnost slova „google“ je „gúgol“. „G“ je vyslovováno jako „G“ v „kočce“ a „u“ je vyslovováno jako „u“ v „hudbě“. „O“ se vyslovuje jako „„ v “dortu“ a „l“ se vyslovuje jako „L“ v „jazyku“. Správná výslovnost je proto „gúgol“.

Curiosity o Googlu

Google je jednou z nejmocnějších a nejvlivnějších společností na světě. Kromě největšího vyhledávače nabízí společnost také několik dalších služeb, jako jsou Gmail, Google Maps, Google Disk, mimo jiné.

Google je také známý pro svou jedinečnou firemní kulturu, která zahrnuje výhody, jako jsou bezplatná jídla pro zaměstnance, prostory pro volný čas a odpočinek v centrále společnosti.

Závěr

Nyní, když víte, jak správně vyslovit slovo „Google“, můžete jej ve svých rozhovorech a výzkumu použít bez strachu. Pamatujte, že správná výslovnost je „gúgol“. A využijte příležitosti k prozkoumání různých služeb nabízených společností, které usnadňují náš každodenní život a udržují nás ve spojení se světem.

Scroll to Top