Jak vytisknout CRLV třetí strany

Jak vytisknout CRLV třetí strany

Pokud potřebujete vytisknout registraci a licenční licenční certifikát třetích stran (CRLV), ať už z pracovních důvodů, prodeje vozidla nebo jakékoli jiné potřeby, je důležité postupovat podle několika kroků, aby se proces provedl správně. /P>

Krok 1: Oprávnění majitele

Před vytiskem CRLV třetí strany je vyžadováno povolení vlastníka vozidla. Toto oprávnění lze za tímto účelem provést prostřednictvím konkrétní plné moci, kde vlastník uděluje povolení, aby někdo jiný mohl dokument tisknout jeho jménem.

Krok 2: Přístup systému

Po získání povolení vlastníka je vyžadován přístup ke státnímu ministerstvu dopravního oddělení (DeTran) vašeho státu. Každý stát má online systém, kde můžete provádět různé služby související s vozidly, včetně tisku CRLV.

Krok 3: Registrace systému

Pokud nemáte registraci v systému DeTranu, budete muset provést předchozí registraci. Obecně je nutné zadat některé osobní údaje, jako jsou CPF, RG a adresa, a také vytvořit přihlášení a heslo pro přístup k systému.

Krok 4: Přístup k tiskové službě CRLV

Po registraci a získání přístupu do systému vyhledejte tiskovou službu CRLV. Tato služba může být k dispozici v oblasti „vozidel“ nebo „online služeb“ z webu Detran.

Krok 5: Nezbytné informace

Chcete -li vytisknout CRLV třetích stran, budete muset kromě údajů autorizovaného vlastníka zadat některá data vozidla, například Plate a Rena, například celé jméno a CPF. Nezapomeňte správně vyplňovat všechny informace, abyste se vyhnuli budoucím problémům.

Krok 6: CRLV Tisk

Po vyplnění všech potřebných informací můžete vytisknout CRLV třetí strany. Obecně je dokument zpřístupněn ve formátu PDF, který lze uložit do vašeho počítače a později vytištěn na běžné tiskárně.

Nezapomeňte zkontrolovat, zda jsou všechny informace správné před tiskem dokumentu. Pokud zjistíte jakoukoli chybu nebo nekonzistenci, kontaktujte Detrana a získejte pokyny, jak problém opravit.

Je důležité si uvědomit, že tisk CRLV třetí strany by měl být proveden zodpovědně a pouze s povolením vlastníka vozidla. Nesprávné použití tohoto dokumentu může vést k právním sankcím.

Scroll to Top