Jak vytvořit magisterský titul zdarma

Jak vytvořit magisterský titul zdarma

Pokud máte zájem o magisterský titul, ale nemůžete si dovolit náklady, uvědomte si, že jsou k dispozici bezplatné magisterské možnosti. V tomto článku prozkoumáme několik způsobů, jak být schopni udělat magisterský titul, aniž bychom museli platit školné.

Stipendia

Jedním z nejběžnějších způsobů, jak získat magisterský titul zdarma, je prostřednictvím stipendií. Existuje několik institucí a programů, které nabízejí stipendia pro postgraduální studenty. Je důležité zkoumat a dozvědět se o příležitostech dostupných ve vaší oblasti zájmu.

veřejné instituce

Veřejné univerzity často nabízejí bezplatné magisterské programy. V takových případech je nutné podstoupit proces výběru, který může zahrnovat písemný test, analýzu kurikula a pohovor. Zůstaňte naladěni na registrační lhůty a nezbytné požadavky na účast na výběrovém procesu.

Programy mezinárodní spolupráce

Existují také programy mezinárodní spolupráce, které nabízejí stipendia pro zahraniční studenty. Tyto tašky mohou pokrýt všechny náklady na magisterské náklady, včetně školného, ​​bydlení a jídla. Vyhledejte dostupné programy a zkontrolujte požadavky, které se mají přihlásit.

Společnosti a soukromé instituce

Některé společnosti a soukromé instituce také nabízejí stipendia pro magisterský titul. Tato stipendia mohou být spojena s výzkumnými projekty nebo partnerství s univerzitami. Uvědomte si příležitosti zveřejněné těmito institucemi a pošlete vaši žádost do zavedeného termínu.

 • Vyhledejte dostupné možnosti zdarma;
 • Zkontrolujte registrační požadavky a termíny;
 • Připravte svou žádost, včetně učebních osnov, motivačního dopisu a doporučujících dopisů;
 • Pošlete svou přihlášku do zavedeného termínu;
 • Počkejte na výsledek procesu výběru;
 • Pokud je schválen, přihlaste se do programu Free Master. • Instituce
  Master Program
  dostupné tašky

  Federální univerzita Master in Social Sciences cnpq tašky
  State University Master in Engineering Capes Bags
  Technology Institute Master in Computing FAPESP BAGS

  Stručně řečeno, je možné získat magisterský titul zdarma prostřednictvím stipendií nabízených veřejnými institucemi, mezinárodními programy spolupráce a soukromými společnostmi/institucemi. Vyhledejte možnosti dostupné ve vaší oblasti zájmu, zkontrolujte požadavky a termíny registrace, připravte svou přihlášku a odešlete do zavedeného termínu. Hodně štěstí!

  Scroll to Top