Jak zahrnout čas služby do insss

Jak zahrnout insss servisní čas

Pokud jde o odchod do důchodu, jedním z nejdůležitějších faktorů je čas na službu. V Brazílii je Národní institut sociálního zabezpečení (INSS) odpovědný za správu příspěvků na sociální zabezpečení a udělování výhod pracovníkům. V tomto blogu vysvětlíme, jak zahrnout čas služby do InsS a zajistit tichý odchod do důchodu.

Požadované dokumenty

Chcete -li zahrnout čas služby do InsS, musíte předložit některé důležité dokumenty. Jsou to:

 • Karta práce a sociálního zabezpečení (CTPS): Je to dokument, který zaznamenává všechny informace o zaměstnání, jako je datum přijetí, pozice a odměňování.
 • Pracovní smlouvy: Pokud jste pracovali jako samostatně zaměstnaný nebo nezávislý pracovník, je důležité mít smlouvy o servisu.
 • Payroll a důkaz o platbě: Dokumenty prokazující přijetí příspěvků na plat a sociální zabezpečení.
 • Prohlášení o délce služby: V některých případech je nutné požádat o prohlášení předchozího zaměstnavatele, aby prokázal čas služby.
 • Postup pro zahrnutí doby služby

  Po shromáždění všech potřebných dokumentů musíte postupovat několik kroků, abyste zahrnuli doba služby do insss:

 • Naplánujte si schůzku: Kontaktujte InsS a naplánujte hodinu pro službu obličeje.
 • Porovnejte s INSS: V plánovaný den přejděte do agentury Inss, která je vám nejblíže a přineste všechny výše uvedené dokumenty.
 • Uvědomte si požadavek: Vysvětlete obsluhujícímu, že chcete do doby do provozu zahrnout čas služby a doručit potřebné dokumenty.
 • Postupujte podle procesu: Po žádosti postupujte podle postupu procesu prostřednictvím webové stránky INSS nebo servisním telefonem.
 • Důležitost doby služby na insss

  Čas služby je rozhodující pro výpočet množství odchodu do důchodu. Čím více času příspěvku, tím větší je získaná výhoda. Kromě toho je také brána v úvahu délka služby pro další dávky v oblasti sociálního zabezpečení, jako je například příspěvek na nemoc a úmrtnost.

  Proto je nezbytné správně zahrnout čas služby do INSS, aby se zajistil řádný odchod do důchodu a všechna práva na sociální zabezpečení.

  Závěr

  včetně doby služby v InsS je důležitým procesem k zajištění tichého odchodu do důchodu. Shromažďování nezbytných dokumentů a dodržování správných postupů jsou zásadními kroky k zajištění jejich práv na sociální zabezpečení. Nezapomeňte vyhledat aktualizované informace na oficiálních webových stránkách INSS a v případě potřeby se poraďte s specializovaným odborníkem, který v tomto procesu pomáhá.

  Scroll to Top