Jak zaplatit ITR 2022

Jak zaplatit ITR 2022

Venkovská územní daň z majetku (ITR) je povinná daň pro majitele venkovských nemovitostí. Musí být vyplaceno každoročně a je odpovědností daňového poplatníka za provedení platby v období stanovené IRS.

Kdo by měl platit ITR?

ITR musí být placeni všemi jednotlivci nebo právnickými subjekty, které jsou vlastněny, držitelé užitečné domény nebo vlastníků na jakýkoli titul venkovského majetku. To zahrnuje jak jednotlivce, tak právní osoby, jako jsou společnosti a instituce.

Jak vypočítat hodnotu ITR?

Hodnota ITR se počítá na základě velikosti venkovské oblasti a její polohy. IRS poskytuje tabulku hodnoty na hektar každé obce, která slouží jako základ pro výpočet daně.

Pro výpočet hodnoty ITR je nutné vynásobit oblast venkovského vlastnictví sazbou odpovídající jeho velikosti a umístění. Sazba se pohybuje od 0,03% do 20% a je stanovena podle využití půdy a jeho umístění.

Jak platit ITR?

Platba ITR musí být provedena prostřednictvím federálního dokumentu pro výběr příjmů (DARF), který lze vydat na webových stránkách IRS. Je důležité si uvědomit platební období, ke kterému se obvykle vyskytuje od srpna do září každého roku.

Po vydání DARF musí daňový poplatník platit jakoukoli pobočku banky nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. Je důležité ukládat doklad o platbě, protože bude nutné prokázat daňové propuštění.

Co se stane, když neplatíte ITR?

Neplácené ITR v termínu zřízeného IRS může vést k pokutám a úrokům. Kromě toho je daňovému poplatníkovi zabráněno v získání negativního dluhového certifikátu (CND), který může způsobit problémy s transakcemi a financováním nemovitostí.

Proto je nezbytné být aktuální s výplatou ITR, aby se zabránilo budoucím komplikacím. Máte -li dotazy týkající se zaplacení daně nebo výpočtu částky, doporučuje se vyhledat pokyny od účetního nebo přistupovat k webové stránce IRS, kde jsou k dispozici všechny potřebné informace.

Scroll to Top